بیتها و تک بیتهای زیبا . آسمان شعر غزل فقط با وبلاگهای ادب پارسی و موسیقی اصیل ایرانی تبادل لینک می نماید
شنبه 1 فروردین‌ماه سال 1394
ابیاتی از یک غزل ملمع بمناسبت نوروز و نفخه ی بهاری

 

             این  واژه ی  زیبای  سخن  بیش  ز  قند  است   

 

 

 

                          همگام  با  نوروز  زیبا  و  نفخه ی  باد  بهاری 

   

 

                               با  غزلی  ملمع  نوروز را  پاس  داریم 

 

 

              غلبت العشق  فی الحال   الفراقی  

 

                                             از  این   بهتر   نشد   گـــــر  اتفاقی   

 

              مراد  از دیدنت  ساقی  نه می  شد  

 

                                             که  مست  آیم چو بینم از تو ساقی  

 

 

              نماند  این  چنین  هم   روز  من  تار  

 

                                             تو ای مه گر شبی  هم  در  محاقی   

 

 

                  نوروز  دل  افروز  بر  شما  عزیزان  همراه  مبارکباد               منصور