بیتها و تک بیتهای زیبا . آسمان شعر غزل فقط با وبلاگهای ادب پارسی و موسیقی اصیل ایرانی تبادل لینک می نماید
دوشنبه 14 مهر‌ماه سال 1393
دو بیت از دو غــــزل زیبــــــای از دل برخـــــاسته ... تمامی اشعار این وبلاگ از سرایشهای منصور گروسی است

 

 

        این  واژه ی  زیبای  سخن  بیش  ز  قند  است   

 

 

 

 

              من  آن   مــرغم  که  سر  در  بال  غم  دارم   

 

                                        تو را ای  نازنین  خوبم  ز دنیا هم چه کم دارم  

 

 

 

 

              ای کمانکش  با  کمانم  بیش از این  بازی  مکن  

 

                                     تو  به  ابرو   در  کمــانی   من  کمر  اندر  کمان   

 

 

 

 

                        تا  دگر بار   شاد  و  سر افراز  باشید                          منصور