بیتها و تک بیتهای زیبا . آسمان شعر غزل فقط با وبلاگهای ادب پارسی و موسیقی اصیل ایرانی تبادل لینک می نماید
دوشنبه 16 دی‌ماه سال 1392
ابیاتی از دو غزل زیبای از دل برخاسته

 

 

              این   واژه ی   زیبای  سخن  بیش   ز  قند  است   

 

 

 

 

 

                یک  دهان  غنچه  و  این  خیل  مست   

 

                                                   در  خماری  گشته ام  من می پرست   

 

 

 

 

                                  و  ابیاتی  از  یک  غزل  از دل  برخاسته   

 

 

                دست  خدای  خوانان  راهی  دگر  نگیرد   

 

                                                و ر  می کشد  به  تیغم   اماده  بر قتالش   

 

                منصور اگر به دامی  کی به ز این  مقامی  

 

                                               کس اینچنین نباشد بر چشم چون غزالش  

 

 

 

              تا  مطلع و  بیت  دگر ای یار  وفادار    شادی  ببرت  باد خدای  تو نگهدار     منصور 

برچسب‌ها: دهان غنچه، خمار، می پرست، خدای خوانان، تیغ، قتال، مقام، چشم غزال، تک بیتهای زیبا، شعر غزل