بیتها و تک بیتهای زیبا . آسمان شعر غزل فقط با وبلاگهای ادب پارسی و موسیقی اصیل ایرانی تبادل لینک می نماید
جمعه 29 آذر‌ماه سال 1392
ابیاتی از یک مثنوی عارفانه سی بیت است

 

 

             این  واژه ی   زیبای   سخن  بیش  ز  قند  است   

 

 

 

 

 

              نفی  و  اثباتم   چـــه  باشد  بر  وجود  

 

                                                   کز  ازل  بر  لم یزل   کـــــــردم  سجود  

 

 

             خالق  کـــون  و  مکان  گـــر ما  و  غیر  

 

                                                  بر زمان  و  در  مکانهــــــا   داده  سیر   

 

 

             ما چو نی  باشیم و جان باشد  قمیش  

 

                                                  کی  ز نی  آید صدا  بی نفخ  و  نیش ؟  

 

 

             آنچه  منصور  از  وجـــــود  و  او  بگفت  

 

                                                   ذره ای   از خــالق  و  هستی  نگفت   

 

 

 

 

                    تا  دیگر  بار    شاد  و شیرین  کام    باشید                      منصور  

برچسب‌ها: نفی و اثبات، ازل، لم یزل، سجود، خالق، نی، قمیش، نفخ و نیش، هستی، مثنوی عارفانه