X
تبلیغات
رایتل
بیتها و تک بیتهای زیبا . آسمان شعر غزل فقط با وبلاگهای ادب پارسی و موسیقی اصیل ایرانی تبادل لینک می نماید
سه‌شنبه 22 شهریور‌ماه سال 1390
ابیاتی از مثنوی ( رمزی ز راز بهار ) این مثنوی بیست بیت است

 

 

          این  واژه ی   زیبای   سخن      بیش  ز    قند   است 

 

 

 

 

            هر چه کردم  با تو  من  رمزی  ز راز 

 

                                                             باز و   دل  گفتا    منم   رازی   دراز  

 

 

            کس  ندیده   راز  و  یا  رمزی  ز دل 

 

                                                              جز که آهی را کشد  گاهی  ز  دل 

 

 

           و آنکه  دل را می برد هر دم  ز  یاد 

 

                                                               به  که  یاد دل   کند  آن هم   زیاد 

 

 

           بار   دیگر   گر  کنم     روزی  نماز 

 

                                                                با  سر  زلفت  کنم   راز  و    نیاز  

 

 

          هر  که  بشنیده  دمی  آواز  دل 

 

                                                                  همره  دل  می کشد  آوا  ز دل 

 

 

          در زمستان بانگ مستان گر بلند 

 

                                                                  یا ز  مستان دل بشد اندر کمند  

 

 

          یا ز یاران  هم دلی پر شور شد 

 

                                                                  همدلی   آوازه ی  منصور  شد  

 

 

 

                                تا  دگر  سرایش   خدا  نگهدار                          منصور